Avís legal

En compliment amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MOIXAINES ORGANIC STORE, SL, informa als seus clients i usuaris que les dades personals que li facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la pròpia responsabilitat de MOIXAINES ORGANIC STORE, SL.

La finalitat d’aquest fitxer és donar compliment als lícits objectius de la pàgina web.

MOIXAINES ORGANIC STORE, SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, la informació sobre els seus clients no serà mai utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients i usuaris de la pàgina web propietat de MOIXAINES ORGANIC STORE,SL, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció de correu electrònic de contacte: contacte@petittresor-organics.es.

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es deriven de la prestació de serveis continguts en la nostra web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.